eNyhetsbrev
VerkstadsForums CAx-testare Al Dean testar de senaste programmen på marknaden. För att läsa respektive testprotokoll, klicka på någon av lösningarna nedan. Till höger kan du sedan ladda ner protokollet i PDF-format.

3D Printing Special

Miljödesign

Comsol Multiphysics

Direkt Modellering

Inventor 2013

Inventor 2012

Inventor 2011

NX 8.5

NX 8

NX 7

PTC Creo 1.0

PTC Windchill 10.0

Siemens Mechatronics Concept Designer

Solid Edge ST4

SolidEdge ST 3

SolidWorks 2013

SolidWorks 2012

SolidWorks 2011

SpaceClaim 2010

NX 7: Enastående… - ”HD-3D ger en rik, pedagogisk klarhet över de ofta enorma datamängerna”


Varje gång jag tar en titt på NX blir jag förbluffad och får samma känsla av att medan en del konkurrerande systems företrädare bullrar mycket om hur bra de stödjer hela arbetsprocessen inom en industri, möter faktiskt NX den visionen – och allt detta i ett enda system. Samtidigt som Siemens fortsätter sitt arbete med att öka det funktionella djupet, görs det mycket för att förbättra användarupplevelsen, både i termer av att förenkla och rationalisera funktionalitet och att lägga till nya verktyg som förenklar arbetet med
komplexa uppgifter. Ett perfekt exempel på detta är hur synkron teknik har utökats i denna release för att stödja hur man skapar och modifierar komplexa ytor. Genom att ersätta beroendet av historik med verktyg för direkt editering, förvandlas tidskrävande uppgifter till lättsamma. Sammanfattningsvis förbättringarna som gjorts i HD-3D tillför en klarhet och rikhaltiget till de ofta överväldigande kryptiska datamängder vi lagrar i vårt system. Alltihop fungerar, inte bara ur ett konstruktions- och produktionsperspektiv, utan även från en organisatorisk nivå. Vem som helst involverad i utvecklingsprocessen kan verkligen ge sig i kast med jobbet som ska göras. I korthet alltså, detta är en enastående release.

Ladda ner hela testprotokollet som pdf här: