eNyhetsbrev
VerkstadsForums CAx-testare Al Dean testar de senaste programmen på marknaden. För att läsa respektive testprotokoll, klicka på någon av lösningarna nedan. Till höger kan du sedan ladda ner protokollet i PDF-format.

3D Printing Special

Miljödesign

Comsol Multiphysics

Direkt Modellering

Inventor 2013

Inventor 2012

Inventor 2011

NX 8.5

NX 8

NX 7

PTC Creo 1.0

PTC Windchill 10.0

Siemens Mechatronics Concept Designer

Solid Edge ST4

SolidEdge ST 3

SolidWorks 2013

SolidWorks 2012

SolidWorks 2011

SpaceClaim 2010

Från revolution till evolution - hög mognad i nya Solid Edge


Jämfört med hur Solid Edge tidigare sackade efter de andra mainstram-systemen som SolidWorks och Inventor, står lösningen nu för sig själv. Visst, Edge har ännu inte samma stora användarbas som konkurrenterna, men man ser en förändring. Och Siemens mainstreamlösningar börjar allt oftare poppa upp som ett bra alternativ. Att Solid Edge alltid varit ett kraftfullt verktyg finns det ingen tvekan om och under de senaste fyra åren har det bara blivit bättre och fortsatt expandera till nya områden. Synchronous Technology börjar bli allt mer moget och vi börjar se hur gränsen mellan "Ornande" och "Synkrona" kommandon börjar lösas upp. Uppdateringarna som gjorts i denna version är ett bra exempel på detta. Här har man fördelarna av ett traditionellt tillvägagångssätt (genom att använda skisser), kombinerat med direkteditering och uppbackat av intelligenslagring, något som både ger ett smidigare sätt att skapa geometri och mer effektiv editering när så krävs. Simuleringsuppdateringarna drivs av de framsteg som man gjort på Femap-sidan och en hel del användbara verktyg integreras nu i Solid Edge. Solid Edge ST4 är på det hela taget en bergsäker release och för dem som letar efter ett nytt system, eller kanske vill utöka verktygslådan, är det definitivt värt att utvärdera.

Ladda ner hela testprotokollet som pdf här: