eNyhetsbrev
VerkstadsForums CAx-testare Al Dean testar de senaste programmen på marknaden. För att läsa respektive testprotokoll, klicka på någon av lösningarna nedan. Till höger kan du sedan ladda ner protokollet i PDF-format.

3D Printing Special

Miljödesign

Comsol Multiphysics

Direkt Modellering

Inventor 2013

Inventor 2012

Inventor 2011

NX 8.5

NX 8

NX 7

PTC Creo 1.0

PTC Windchill 10.0

Siemens Mechatronics Concept Designer

Solid Edge ST4

SolidEdge ST 3

SolidWorks 2013

SolidWorks 2012

SolidWorks 2011

SpaceClaim 2010

”En 20-årig teknologi som blivit en jättesuccé över en natt”


Tja, när marknadsföringens glans väl har mattats och användarna har börjat acceptera verktygen - när de väl mognat - kommer de helt enkelt inte att bry sig. Konstruktörer kommer att kunna använda sig av de CAD-verktyg som de och den produkt de arbetar med kräver. Man kommer inte längre vara tvungen att välja om man ska starta upp Inventor Fusion, om man ska använda Ordered eller Unordered operation i Solid Edge, det kommer bara fungera, och fungera mer effektivt. Självklart kommer det alltid finnas problem. Historiebaserad delar kommer fortfarande bli röriga av editeringar på tidiga features och att direkteditera komplexa geometrier kommer alltid vara svårare än att editera en feature-baserad modell. Men det borde bli lättare. Och det, mina vänner, kommer att vara bra. Vi har trots allt ett arbete att utföra, och verktygen bör inte komma ivägen.

Ladda ner hela testprotokollet som pdf här: