eNyhetsbrev
VerkstadsForums CAx-testare Al Dean testar de senaste programmen på marknaden. För att läsa respektive testprotokoll, klicka på någon av lösningarna nedan. Till höger kan du sedan ladda ner protokollet i PDF-format.

3D Printing Special

Miljödesign

Comsol Multiphysics

Direkt Modellering

Inventor 2013

Inventor 2012

Inventor 2011

NX 8.5

NX 8

NX 7

PTC Creo 1.0

PTC Windchill 10.0

Siemens Mechatronics Concept Designer

Solid Edge ST4

SolidEdge ST 3

SolidWorks 2013

SolidWorks 2012

SolidWorks 2011

SpaceClaim 2010

En smidigare och mer intuitiv PLM-upplevelse i nya Windchill


Den gamla frågan om management på enterprise-nivå är bara ett av de hiner som införandet av PLM-processer måste ta sig över. Om systemet ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt är det viktigt att användarna känner sig engagerade och att man inte skapar nya virtuella hinder. Kärnan av de förändringar som gjorts i denna version 10.0 tacklar denna problematik direkt och den anpassningsbarhet som man lagt till innebär att användare lättare kan optimera sin effektivitet. Det arbete som gjorts på andra områden ger systemet ett djup, ta t ex de nya utvecklingsverktygen för inbäddad mjukvara som innebär att alla som är involverade i utveckling, försäljning eller service av en produkt, får en bättre förståelse av den färdiga produkten. Det faktum att alla branscher numera också hanterar avancerade högteknologiska produkter gör PTCs "single source of truth" ännu mer lockande, eftersom programmet nu hanterar produktens geometri, dokumentation, elektroniken och den relaterade och inbäddade mjukvaran. De nya analysfunktionerna som bakats in i versionen är spännande. Dels genom att verktyg för normskärning (t ex i enlighet med miljöstandarder eller lagstiftning) och livscykelanalys blivit viktigare för tillverkande företag. Möjligheten att centralisera produktens material- och substansdata, oavsett som den genereras in-house eller av leverantörer, för att sedan analysera utan dem utifrån både ett anpassnings- och ett miljöperspektiv, är ovärderlig om du jobbar i OEM-miljö. Windchill har också verktyg för att kunna spåra det mesta som är iblandat i produktutvecklingsprocessen. Och medan den har sina rötter i 3D-konstruktion och hanteringen av relaterade data, visar Windchill 10.0 att PTC expanderar definitionen av vad som kan och vad som borde kunna styras inom PLM-ramen.

Ladda ner hela testprotokollet som pdf här: