eNyhetsbrev
VerkstadsForums CAx-testare Al Dean testar de senaste programmen på marknaden. För att läsa respektive testprotokoll, klicka på någon av lösningarna nedan. Till höger kan du sedan ladda ner protokollet i PDF-format.

3D Printing Special

Miljödesign

Comsol Multiphysics

Direkt Modellering

Inventor 2013

Inventor 2012

Inventor 2011

NX 8.5

NX 8

NX 7

PTC Creo 1.0

PTC Windchill 10.0

Siemens Mechatronics Concept Designer

Solid Edge ST4

SolidEdge ST 3

SolidWorks 2013

SolidWorks 2012

SolidWorks 2011

SpaceClaim 2010

SolidWorks 2011 - ”Inga stora steg, men här finns många små förbättringar som förenklar designarbetet”


Jag har bara skrapat på ytan av SolidWorks 2011, men detta är de uppdateringar som kommer vara mest tillämpliga för en majoritet av användarna. Det finn naturligtvis en mängd andra uppdateringar av mer esoterisk art förbehållna de mer invigda och andra som inte kommer att utnyttjas av majoriteten användare. En hel del arbete har lagts ned på simulering, från nya metoder för att utföra 2D-baserade simuleringar till mer kraftfulla komplexa simuleringar av såväl strukturer som flödes-/värmeöverföringsproblem. Det har även gjorts en del arbete för att stödja design och dokumentation av svetsade strukturer likväl som för ny IFC-utdata (Industry Foundation Classes, format använt inom byggbranschen), vilket är väsentligt för skapandet av byggrelaterade komponenter eller produkter avsedda att ge 3D-data till arkitekter. Flitiga användare behöver sig ner i ”What’s New”-dokumentationen för att få mer information om nya egenskaper. Naturligtvis är seminarier en bra startpunkt också om ens återförsäljare erbjuder det. En sak som kan verka märklig är att inget nämns om direkteditering, vilket för många innebär att SolidWorks tappar mark jämfört med andra leverantörer som Siemens PLM, Autodesk, SpaceClaim, CoCreate/PTC och andra. Och tydligt betraktat verkar det udda att direkteditering negligeras. Betyder det att SolidWorks anser att historiebaserad CAD är bäst? Kan så vara. Ett annat argument, som framkom vid SolidWorks World i Kalifornien, är avslöjandet att nästa generations SolidWorks kommer baseras på V6 CGM-kärnan från Dassault Systemes – samma som i Catia V6.
Om SolidWorks verkligen flyttar till V6-plattformen (och det tror jag att de gör)
finns det ingen anledning att utveckla nya modelleringstekniker i den existerande produkten eftersom det
redan finns etablerat i V6-plattformen. Något att grubbla över, kära läsare.

Ladda ner hela testprotokollet som pdf här: