eNyhetsbrev

”Dream on and roll over, Hana and SAP”

Gästkrönikör i VF.se
Filip Ekstrand

I artikeln ”SAP ska bli bäst på BI” i senaste numret av VerkstadsForum beskrivs hur SAP med sin nya Hana-plattform ska lägga BI-världen för sina fötter. ”Dream on, SAP”, som det heter. Hana, lite förenklat en metod som går ut på att baxa in mer data i klientdatorns primärminne, är liksom Oracles motsvarighet Exalytics, typiska ”En lösning söker sitt problem–koncept”.
Jag och några av mina kollegor på Advince har totalt nästan 100 manårs erfarenhet av BI-projekt vid företag av alla storlekar och flertalet branscher. Denna långa erfarenhet, sannolikt unik i Norden, har gjort att våra kunder på senare år främst ber oss arbeta inom två områden; att få BI-projekt att hamna rätt från början och – tyvärr ännu vanligare - att få ordning på BI-projekt som gått snett. Sådana finns det gott om, enligt Gartner Group misslyckas nästan två tredjedelar av alla BI-projekt. Några referenser ges nedan.

BI-projekt kan haverera på ett mycket speciellt sätt: Ett system med hård- och mjukvara har satts upp, det föds kontinuerligt med data, diverse beräkningar utförs och görs tillgängliga i gränssnitt som Business Objects eller QlikView – men ingen använder systemet. Den vanligaste orsaken till BI-haverier är att man ser projekten som teknikprojekt och inte tar med verksamhetens krav. Alternativt misslyckas man med att uttrycka kraven så att BI-teknikerna kan konfigurera datafångst och beräkningar för att svara upp mot dem. En tredje orsak är att definitioner av nyckeltal (”metrics” eller ”KPI:er” i engelskspråkig BI-litteratur) inte finns, eller finns i flera konkurrerande verisoner. Två exempel från vår egen erfarenhet:
l Ett av världens största retailföretag i sin bransch hade tre definitioner av Sales Forecast.
l Världens då (2007) största finansiella instutition hade grava brister/olikheter i hur man definierade osäkra krediter, f ö en bidragande orsak till att man numera inte längre är störst...

Och nu till de dåliga nyheterna för SAP och

  • Inte i något av de två problemställningarna ovan, liksom inte heller i de tjogvis av andra problemdrabbade BI-projekten som vi sett, är teknikkoncept som Hana eller Exalytics en del av lösningen.
  • Inte i något av de BI-projekt vi sett under 4 * 25 års kvalificerad erfarenhet i hela världen hade användandet av sådan teknologi tillfört någon som helst kvalitetshöjning eller prestandaförbättring.
Snarare tvärt om: De som leder BI-satsningarna, tyvärr ofta IT-avdelningen, borde lägga mer tid på att se till att involvera verksamheten och göra sin hemläxa (t ex ta fram ensartade definitioner av Sales Forecast och osäkra krediter). Men det är förstås roligare att resa jorden runt på SAP:s och Oracles Tech Shows och åka på referensbesök och studera påstått innovativa, men i verkligheten helt meningslösa, teknologiska landvinningar.

Skicka till en vän Dela