eNyhetsbrev

Om konsten att ”översätta” PLM till användarnytta

Gästkrönikör i VF.se
Richard Skogward, VD Axelent

Vi kunde i VerkstadsForum, nummer 2-2011, läsa många kloka och sanna ord från Björn Lindwall i en gästkrönika. Jag håller med till 100 %. Företaget ”svensk konkurrenskraft AB” har definitivt tappat tempo och kanske lagt för mycket fokus på att titta vad andra, utanför landets gränser gör än att fokusera på att själva agera.

Att sälja lönsamma flöden. Det är lätt att bli handlingsförlamad och pessimistisk enbart av att göra ovanstående konstaterande. Jag har förmånen att företräda ett företag som
gått från att vara en mekanisk verkstad som tillverkade och sålde specialmaskiner till att
bli en leverantör av ett lönsamt flöde. Ett nytt sätt att tänka, anpassat efter det användaren verkligen behöver. Därför är jag mycket positiv när jag idag skriver min krönika. Jag ser stora möjligheter i att ta tillvara på det vi redan har och sedan applicera nya innovationer i form av t ex PLM-plattformar. Vi måste upptäcka möjligheterna genom att se och belysa problemen men inte fastna i dem. Men det kräver som sagt var inte bara en teknikinvestering, utan ett nytt tänk. Ett helhetsperspektiv. För enbart teknik löser inte allt. Det är när även vi inom verkstadsindustrin kan tänka ”tvär vetenskapligt” och i hela system som effekterna kommer och då återtar vi också konkurrenskraften. Jag är ganska säker på att de hårdaste konkurrensgränserna egentligen inte är geografiska, de finns ofta inne i organisationen. Avståndet mellan två avdelningar och yrken kan ofta vara längre än avståndet mellan ”öst och väst”.

När oförutsett blir högst förutsett.
När konstruktion sitter tillsammans med formgivning, produktion och marknad och redan i idéstadiet har en bild av hur produkten ska se ut på hylla i butiken, eller som en del i en kunds produkt – levererad och på plats - då börjar det ske under. Då utvecklar vi produkter som redan dag 1 är skapade för att fungera i en effektiv produktionsprocess.
Vi vet redan dag ett vad vi ska göra om det vid leveransdagen uppstår en ”oförutsedd” händelse. Det vill säga det som vi tidigare kallade för oförutsedd, men som vi genom att jobba på detta sätt kan kalla och kalkylerat med som en förutsedd händelse. Vi kan redan dag ett tänka ut hur vi ska utveckla vår produkt till att tillfredsställa kundens nya önskemål och krav på variationer. Och så vidare. Det är nog många som inte förstått värdet av att faktiskt kunna skapa och påverka verkligheten innan den inträffar.

Ökar innovationskraft, minskad risk
Skarp acceLeration, Det vi får är kontroll. Och kontroll är säkerhet. Det gör att vi kan våga mer och öka innovationslusten inte minst genom att blanda kompetenser initialt. Vi kan sitta kvar, om vi önskar, och njuta av allt det Sverige har att ge, men samtidigt vara väldigt globala och platsoberoende. Allt finns i vårt system och vi har full kontroll över processerna. Vi slipper också onödiga avbrott och kunskapsavbräck som ofta inträffar när en medarbetare slutar. Allt finns säkrat i vår plattform. Och, kanske bland det viktigaste, vi eliminerar risker, som oftast är den mest hämmande faktorn i ett utvecklingsarbete. Alla som arbetar med utveckling och speciallösningar vet att riskfaktorn är hög eftersom allt sker ”för första gången”. Med fler kompetenser inblandade, tydlig och visualiserad målbild och kontroll över alla processer kan vi eliminera risker för såväl kund som leverantör.

Kommunikation och nya nyckeltal.
Varför jobbar vi då inte så redanidag, när tekniken finns och vi är många som är bra på att servera lösningar? Eftersom min vardag i mångt och mycket består av samarbete med små och medelstora företag inom verkstadsindustrin ser jag stora kommunikationsproblem – klara klyftor. Ny teknik och nytt tankesätt blir lätt isolerad företeelse i en viss värld, vi glömmer lätt bort den reell kundnytta. PLM, Product Life Management – vad säger det en mindre aktör inom verkstadsindustrin som vill stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten? Som leverantör av komplexa system och lösningar måste vi hitta nya sätt att kommunicera och möta upp industrins behov på. Skapa nya nyckeltal som påvisar effekterna av att arbeta på detta sätt. Radera ut gränser även här. Vara tydlig och tala i klarspråk, kanske till och med i termerna överlevnad.
För vår del vill vi hellre marknadsföra PLP, Product Life Profitabi lity. D v s ett system som ökar lönsamheten och adderar värden under hela produktens livscykel. Ett språk som knappast kan bli tydligare.

Skicka till en vän Dela