eNyhetsbrev

Kan du din CAD-historia?

ERP-redaktör, VF
Eva Regårdh

CAD ÄR DEN CENTRALA informationsbäraren i konstruktions sammanhang. Men så har det naturligtvis inte alltid varit. CAD föregicks av den tekniska ritningen, väl definierad och strukturerad. Dess upphovsman var fransmannen Gaspard Monge, professor i matematik vid blott 22 års ålder. Han drog upp grunderna för den deskriptiva geometrin i sitt arbete ”Géométrie descriptive” 1795. Så rullade det på med tekniska ritningar, sprängskisser och blåkopior i knappt tvåhundra år, innan datorn gjorde entré.

Parametrisering och internet. Samuel Geisberg, rysk immigrant och mattesnille i Boston, jobbade på Computervision, ett av pinojärföretagen kring CAD/CAM som växt ur MIT:s
(Massachusetts Institute of Technology) mylla, när han fick idéen att parametrisera ett system. Det skulle avsevärt kunna förenkla konstruktionen genom att vara associativt, och ta hand om konsekvensberäkningar bakom skärmen. (Om man minskar en axeldiameter minskas också tillhörande gänga). Sam Geisberg grundade Parametric Technology Company 1985, mer känt som PTC och skapade CAD-programmet Pro Engineer. Första kund var John Deere, för övrigt fortfarande kund hos PTC.
En annan amerikansk pionjär är Jim Heppelman, välkänd för VerkstadsForums läsare och idag koncernchef för PTC. Han insåg tidigt att användningsområdet för CAD-generad produktdata skulle öka med internet. Heppelman lämnade sitt arbete på
Metaphase (föregångare till Teamcenter som nu ingår i Siemens PLM) för att skapa Windchill, ett av de första PDM-systemensom förvandlade isolerade styckslistor till ett underlag för betydligt fler processer i tillverkningskedjan. Windchill, och Heppelman, köptes över av PTC 1998, och Windchill har under åren byggts ut och kompletterats till en hel programsvit som utgör stommen i PTC:s erbjudande.

Smart vinnare. I filmen 21 åker tre smarta MIT-studenter som kan sin matte till Las Vegas och spelar blackjack. De är på god väg att spränga banken när de tillsist blir utslängda. Filmen bygger på en sann historia, och en av de tre MIT-studenterna är Jon Hirschstick, som för sina vinster startar Solid Works. Hirschstick hade en vision; han ville göra CAD som kunde köras på en vanlig PC. Han grundade Solid Works 1993, företagsnamn samma som produktnamn. 1997 köper franska Dassault Systemes upp Solid Works. Dassault Systemes å sin sida grundades 1981 i Frankrike, som en självständig del av Dassault Aviation kring flaggskeppsprodukten Catia. En av deras första kunder blir BMW och Mercedes Benz. Idag ingår Catia i Enoviasviten, Dassaults PLMsvit, och kundbasen utgörs fortfarande av företag inom fordonsindustrin.

DETTA OM HISTORIEN. Vad kan man sia om framtiden? I takt med att allt mer komplexa produkter konstrueras i CADsystemen har det parametriska systemet fått konkurrens. Stora sammanställningar är tunga att ladda upp och rodda runt, parameterträden och den associativa förmågan blir en belastning. Tillbaka till ruta ett således med direkteditering, även kallad historielös CAD (inga parameterträd som håller koll på inbördes relationer). Några exempel här är CoCreate från PTC och NX från Siemens PLM. I Inventor 2011 från Autodesk introducerades ”fusion”-tekniken, med vilken man ska kunna växla mellan direkteditering och parametrisk CAD. Framförallt för de tidiga faserna i produktutvecklingsprocessen, och för demos och i säljsammanhang vinner direkteditering mark. Riktigt starkt blir konceptet först när man kan växla sömlöst mellan de två metoderna, men där finns en del kvar att göra. Oaktat detta har 3D CAD etablerat sig, och är idag på god väg att bli en ”commodity”, lika självklart i många sammanhang som mobiltelefonen eller internetuppkomst.

Skicka till en vän Dela