eNyhetsbrev

ERP - Web 2.0 och mobilitet integreras i affärssystemen

ERP-redaktör, VF
Eva Regårdh

Det riktigt hypade just nu är appar för affärssystem. Det lanseras med buller och bång. Epicor har nyligen släppt en mobilapp för säljare, Microsoft CRM Online har Marketplace där man kan köpa mobilappar, ofta framtagna av Microsofts olika partners, IFS har vad de kallar IFS Labs och så vidare.

Den i ingressen nämnda app-tanken har alltså slagit ordentligt. Idén att integrera vissa tjänster i affärssystemen i mobiltelefonen känns också naturlig eftersom det är den pryl alla har och enklast kommunicerar med utanför kontoret. SAP tror att inom tio år kommer fem miljoner mobiltelefoner vara anslutna till SAPs ERP-lösningar, så det här är helt klart något som kommer.

Nåbar var man än befinner sig. I linje med detta ligger mobilitet. Affärssystemen blir nåbara var helst man befinner sig, oaktat om man vill koppla upp sig med en handhållen enhet, en Ipad, laptop eller mobiltelefon. Det kan dels handla om kontorspersonal, som exempelvis vill kunna göra sin reseräkning i väntan på flygplatsen, attestera räkningar på tåget, uppdatera projektplanen i sommarstugan, eller serviceteknikern som vill kunna beställa reservdelar direkt ute på fältet, användningsområdena är i stort sett hur många som helst.

Branschspecifika lösningar. En trend som funnits med ett tag är ”best practises”, alltså branschspecifika lösningar. Det är nog här för att stanna. Det finns flera undersökningar, bland annat från Tyskland, som visar att det varit framgångsrikt, framförallt för de mellanstora företagen. Med en förkonfigurerad ”best practise”-lösning går implementationen snabbare, och uppdateringar förenklas, både för leverantör och kund. Ofta kopplas lösningen också ihop med branschspecifika processkartor, som leder företaget genom de olika stegen i verksamheten, som konstruktion, inköp, tillverkning och service. Detta i sin tur kopplas allt oftare till personliga användargränssnitt (och inte bara rollbaserade). Microsoft, IFS och Infobuild (BI) är bara några leverantörer som erbjuder detta.

Uppenbara fördelar med molnet. ERP-lösningar i molnet är ett nyare fenomen, men vinner snabbt terräng, framförallt bland de mindre företagen. Fördelarna är uppenbara; man slipper egen IT-installation, uppdateringar slår igenom samtidigt så att alla kör samma version, det är skalbart och lättillgängligt. Nackdelarna är färre, men de finns; man måste ha en helt säker uppkoppling, att skala upp kan bli dyrare än man tror och supportfrågor svåra att få svar på. Molnet-lösningar stöder också trenden med Web 2.0-lösningar och många ERP-leverantörer erbjuder nu interaktiva forum och wikis där användarna kan dela med sig av varandras erfarenheter och utbyta tips. De kan också rösta på vilka förbättringar de helst skulle vilja se i nästa release. Plex Online heter ett amerikanskt affärssystem som tagit det ett steg längre och låter användarna indikera om de är beredda att vara med och betala för en specifik förbättring. Tanken är att kunder med liknande behov kan gå ihop för att hjälpas åt att finansiera anpassningar och förbättringar.

Mash-up applikationer. En annan intressant trend just nu är så kallade Mash-up applikationer, alltså att olika internetbaserade tjänster plockas in i affärssystemen. Det gäller framförallt för gratis tjänster och/eller open source program. Smart eftersom programmen redan finns där. Varför skulle till exempel IFS utveckla en egen karttjänst till sin servicemodul när Google Maps finns? Annat kan vara att inifrån affärssystemet koppla upp sig mot bolagsinformation, Microsoft Dynamcis har en sådan tjänst, Lawson också, även här kan listan göras lång.

Skicka till en vän Dela