eNyhetsbrev

Fel fokus, menar Advinces Filip Ekstrand, PROGRAMVALET vid ERP är underordnat!

ERP-redaktör, VF
Eva Regårdh

VFs krönikör, Eva Regårdh har träffat en affärssystembranschens mest erfarna konsulter och tyckare: Advinces Filip Ekstrand. Artikeln är publicerad i VerkstadsForums pappersedition, sommar numret (4/2013) och han levererar tung kritik - “programvalet underordnat vid ERP-köp, säger han bl a. Och det är ingen kritik utan fog: Han har ägnat 25 år av sitt yrkesliv åt att hjälpa företag och organisationer att välja och implementera affärssystem genom sitt företag Advince, så han vet vad han talar om. ”Jag kan besöka ett godtyckligt industri- eller handelsföretag, säger han, och ganska snabbt göra en ”shortlist” med 3 – 5 ERP-system som skulle kunna passa bra för just detta företag. Pris- och funktionalitetsmässigt är det dessutom inte så stor skillnad mellan dem – en skillnad som för övrigt fortsätter att krympa.

Du menar alltså att det inte är någon större skillnad mellan olika ERP-leverantörers system?
- Nej, just det. Men fackpressens nyhetsrapportering om ERP handlar alldeles för mycket om kampen mellan leverantörerna, och bygger på reportage av typen ”så skall ERP-leverantör X övertyga marknaden om att deras produkt är bäst”. Hela detta resonemang bygger på ett felaktigt basantagande, nämligen att det är någon större skillnad på de system som ett kundföretag väljer mellan. Det är förvisso skillnad mellan t ex Monitor och Agresso, främst för att de vänder sig till kundföretag i helt skilda branscher: KTH, Sollentunahem och Säffle Kommun är typiska Agresso-användare, men skulle aldrig kunna rulla runt på Monitor. Men för ett industriföretag med 1 GSEK i omsättning är det är ingen större skillnad mellan Jeeves och Monitor. 
Du säger att valet av affärssystem är ungefär lika viktigt som om man tankar bilen på OK eller Statoil. Förklara dig.
- Jag tycker ibland att man skriver om ERP på samma sätt som om en tidning skulle påstå att ”tack vare Preem blev familjen Regårdhs sportlov en succé”. En lyckad fjällsemester bygger på att ett antal, låt oss kalla det strategiska, beslut fattas. Vart ska vi åka – Sälen, Åre, Vemdalen? Lägenhet mitt i byn nära restauranger och uteliv, eller tacomys i en stuga en bit bort? Finns det skiduthyrning och skidskola som matchar familjens önskemål, etc? När det sedan är dags att åka måste man ha bensin i tanken, annars kommer man inte längre än till Uppsala. Men nu gäller det att hålla isär viktigt och strategiskt; att det är viktigt att bilen är tankad innebär inte att det är en strategisk fråga från vem jag köper bensin. 
Okey, men vad beror då ett lyckat ERP-införande på? 
- Det är en kombination av en stark och kompetent beställare, valet av införandekonsult och företagets egen projektledare. Visst, branscherfarenhet, lagom storlek och certifieringar är viktiga, men i slutänden är det den individuella projektledaren och konsultteamet som avgör. 
Vilka är de vanligaste orsakerna till misslyckade ERP-projekt?
- Den vanligaste orsaken till att ERP-projekt försenas eller drar över budget är att projektet tillåts växa under resans gång. Detta kallas ofta Scope Creep. En av de vanligaste orsakerna är att ERP-införandet skall innefatta en viss funktionalitet som inte omfattas av standardfunktionerna i det valda ERP-paketet. Att anpassa ERP-systemet ger många debiterade timmar för konsulter, så de lär inte bromsa. Anpassningar kräver alltid extraarbete. Eller omöjliggör att uppgraderingar alls görs. Fråga Lawsonkunderna som infört Paper- eller Steel-versionerna av gamla Movex, nu känt som Infor M3. Advince har hjälpt åtskilliga mindre lyckade ERP-projekt upp ur diket. Återigen: Valet av teknik dvs Jeeves, IFS eller SAP har vanligen liten del i orsaken till att problemen inträffade, även om det alltid blir dyrare och svårare att renovera en SAP-katastrof än t ex en Vismadito.
Vad säger du till de ERP-leverantörer som envist hävdar att just deras system gör skillnad?
- Det må nämnas att ERP-leverantörerna givetvis bekämpar det synsätt som torgförs ovan och det är inte svårt att räkna ut varför: Ty om något är Commodity så är det väsentligen lågt pris som avgör leverantörsvalet, ungefär som bensin till bilen i sportlovsanalogin. Kan man däremot kalla något ”strategiskt” är de lätt att ta bra betalt. Och, utklädd till James Bond, hamna på omslaget till VerkstadsForum...

Filip Ekstrands tips om fallgropar och varningssignaler i samband med införande av ERP-system: 

* Blind tro på metoder. ERP-leverantörerna påstår ofta att just deras metod, som typiskt heter ”Rapid Sprint-founded Lightspeed Agile On-Track Delivery SCRUM-based Execution Model” eller något liknande, ser till att införandet blir lyckat och att fallgroparna undviks. Sorry, guys. Erfarenheten visar att ERP-leverantörerna har ett näst intill obefintligt stöd fördessa påståenden. 

* För små resurser. Nyckelpersoner som måste involveras för att ett projekt ska bli lyckat kan inte förväntas prioritera ERP-projektet – och samtidigt prioritera allt annat man normalt gör. Det är inte heller en bra idé att sätta in personal för att de har tid över, t ex för att överordnade vill ha dem ur vägen. En hög chef måste agera beställare och bedöma projektleveransen.

* Sätter sig på läktaren. En icke ovanlig taktik för att ta sig ur ett ansvarsförhållande är: När ett eller flera problem visar sig, så börjar en del av företagets nyckelpersoner ana ugglor i mossen: De förstår att det här projektet inte kommer att bli lyckosamt. Alltså gäller det att med tanke på den fortsatta karriären isolera sig – ”jag var inte med”, ”det ingick inte i min roll”, ”min befattning förändrades” etc.

Skicka till en vän Dela