eNyhetsbrev

PTCs ”Prisonbreak” är briljant... Men varför bara öppna CAD-finkan? SLÄPP ALLA FÅNGARNE LOSS

Gästkrönikör i VF.se
Håkan Kården, Eurostep

Läser med intresse i VerkstadsForum nummer 7 (november 2010) att PTC börjat utmana SolidWorks vad gäller hängivenheten på användarmöten. I Svepet läser jag om budskapet ” ...det är hög tid att bryta sig loss, befria sin inlåsta kreativitet och öppna den imaginära celldörren...”. Med fängelsecell och fångar beskriver PTC hur det har varit och nu utlovas bot och bättring. Mycket bra – äntligen! Släpp fångarne loss! Och när vi ändå håller på, varför inte släppa ut PDM-fångarna också?

Fängelseceller inom CAD var den främsta anledningen till att arbetet med STEP drogs igång. Från att STEP ur­sprungligen var CAD (de flesta tror fortfarande att det är begränsat till CAD) täcker standarden nu med PLCS (Pro­duct Life Cycle Support) in hela PLM på ett mer komplett och bättre sätt än PLM-leverantörernas modeller. Nu får vi också en standard för Systems Engineering data i AP233. Dessutom – riktigt bra – så är den överlappande och kompletterande till PLCS – snacka om PLM på riktigt! Allt från kravhantering till eftermarknad.
Det tog lång tid att komma ända hit och vi på Eurostep kan i kundkontakter se hur uppskattat det är att man nu som användare kan göra sig fri. Det är enorma kapital som frigörs. Använ­darna kan ta makten över sin egen information.
De som driver på är framförallt användarföretag som (oförtjänt) sitter av straffet. De som har varit betydligt mindre angelägna är PLM-leverantörerna vilka har en affärsmodell som till stora delar bygger på inlåsning. Istället för att förespråka standarder så visar man på en massa ”coola” saker som är unikt med just deras produkt. Samtidigt som man under tvång i upphandlingar möjligtvis lovar att tillämpa standarder. För att sedan köra vidare på beprövat sätt.

Var höll PLM-jättarna hus?
Kommer nyligen från konferensen PDT Europe som i år anordnades i Rea­ding UK på temat ”Standards based PLM for Global Innovation and Collaboration”. Vi var ca 90 personer på plats. Ingen show utan seriöst och trevligt med ett antal organisationer som vill kunna tänka nytt. Ett flertal stora organisationer som Boeing, Siemens, EADS, Airbus, BAE Systems, US Army, US Navy, FMV och Kockums var där. På plats fanns också analytiker som Gartner och CIMdata. Sponsorer var bland andra Microsoft, Logica, Corena, Syntell, DNV och Costvision. Sponso­rerna har sett värdet med PLM-standarder och de gör idag affärer med standardbaserad PLM baserat på PLCS och STEP AP233 (systems engineering). I ett flertal fall levereras lösningarna i samarbete med oss så vi är väl bekanta med projekten.
I utvärderingarna efter konferensen återkommer frågan ”var fanns de stora PLM-leverantörerna?” Jag kan bara säga att alla är inbjudna att ställa ut samt att föreslå presentation som matchar temat. Det finns alltid en programkommitté för att säkerställa kvalité och innehåll och i år utgjordes den av representanter från EADS, Ericsson, CIMdata och Eurostep. I utvärderingarna fanns också kommentarer att det var bra att standarder ”förklarades” med hjälp av ”riktiga case” och affärsnytta. Många deltagare ser hur strategiskt detta är och vill lyfta budskapet till ännu högre nivåer, ”C-level” inom företagen.

Konsultmotstånd. Söker man på PLCS på PLM/ERP-leverantörernas hemsidor så kommer man hos de flesta inte långt. Så jag kan på sätt och vis förstå att man som användarföretag kan dra sig för att investera i detta. PLCS?  PLM-leverantörer känner tydligen inte till det och det nämns inte i PLM-skrifter – hur viktigt kan det då vara?
Svaret är att det är mycket  viktigt – men att det finns mycket motstånd hos leverantörer och konsulter. De stora PLM-aktörerna kommer inte att frälsa världen med PLCS. Konsulter som ska fakturera varje timme har heller inte tid att lära sig vad PLCS är, utan går på den teknologi som är taktiskt riktigast.
Management-konsulter kommer inte nära teknik som PLCS så inte heller de kommer att driva på. Det var med intresse vi såg hur Logica satsade på PDT Europe 2010 med deltagare från Sverige, UK, Frank­rike och USA – här ser man tydligen möjligheter. PLCS och AP233 är Game Changing.
Produktdata är en av de viktigaste tillgångarna för ett företag. Det är självklart att investeringar i den storleksordningen måste vårdas trots att de inte finns i balansräkningen. Det är egentligen lika självklart att man inte ska behöva acceptera att denna investering kontrolleras av ett PLM-företag i ett låst format. Alla vet detta men här finns en riktigt stor konflikt i affärsmodeller.

Lyfter PLM. PLCS kommer att öppna upp integrationsmöjligheter där framförallt användare och mindre PLM-leverantörer är vinnare. Samt de systemintegratörer som visar hunger och vilja att lära sig.  PLCS lyfter PLM till den nivå där det hör hemma – integration inom och mellan företag.  PLCS är en standard som verkligen är PLM,  d v s täcker en produkts hela livscykel. Vi ser idag användning inom flyg och försvar men också anläggningar, byggnader, bilindustri, hightech, kraftgenerering och till och med konsumentprodukter. 

PLCS är inte allt för alla. Det finns ett stort behov av lokala lösningar av karaktären PDM som många gånger med fördel levereras av PLM-jättarna eller deras mindre konkurrenter. Där finns bra stöd för workflow och man har stor erfarenhet hur ingenjörer ska stöttas i olika roller. Men ser man på hela företaget och dess möjlighet att vara flexibelt och öppet för samarbete internt/externt så blir standarder som PLCS mycket viktiga. Samma lösningar stöttar också företag i Joint Ventures och Mergers & Acquisitions. Nu pratar vi verkligen strategisk PLM. Ord­ning och reda – Master Data för PLM. Jag önskar och tror att PLCS kommer att ta riktig fart under 2011. PLCS är strategisk standardisering på ”enterprise-nivå” och kommer att betyda  mycket för användarföretag och så småningom för PLM-branschen. PLCS kommer ett göra stora framsteg i Europa, USA och Asien under 2011 – se det som mitt nyårslöfte!
Vi utmanar de stora inom PLM och ERP – är ni redo att leverera standardbaserade lösningar? Är ni redo att inte bara “talk the talk” utan också “walk the talk?” Vill ni verkligen hjälpa användarna ut ur fängelset?

Skicka till en vän Dela