eNyhetsbrev

Är PLM/PDM out-of-the-box en fungerande möjlighet?

Chefredaktör, VF
Verdi Ogewell

Hur fungerar det som vi brukar kalla “out-of-the-box”-lösningar? Saken diskuterades i ett webb TV-reportage i PLM TV Magazine 2 på vf:s sajt, verkstadsforum.se.

Bakgrunden är att PLM/PDM-investeringarna börjar ta rejäl fart, och det är bland de små- och medelstora företagen expansionen in i den nya globaliserade industrivärlden nu börjar yttra sig i form av nya mjukvarubehov. 
Många PLM/PDM-leverantörer ser här “out-of-the-box”-tanken som ett bra säljargument. Köp, implementera och kör.
Principiellt låter det väldigt lätt, ungefär som att köpa ett hus. Ur ett övergripande perspektiv skulle ett husköp också kunna beskrivas som “att det är bara att köpa, flytta in och börja bo”.

Kräver en hel del. Men riktigt så enkelt är det nu inte, varken att bli husägare eller att satsa på PLM/PDM. Båda sakerna kräver en hel del. Som husägare kanske det handlar om att måla om, bygga om eller till, installera en ny värmeanläggning o s v. Allt i akt och mening att anpassa boendet till familjens behov (om det nu är en familj som flyttar in).
Egentligen är det inte så mycket annorlunda med PLM/PDM-system. De måste anpassas till företagets verksamhet. Men anpassningen ska inte bara behöva fungera från den ena partens sida. “It takes two for a tango”, brukar man ju säga. Och precis som en husägare måste anpassa boendet till fastighetens förutsättningar och ramar, måste också företagen anpassa verksamheten till systemets ramar. Men det finns dom som inte gillar den här utvecklingen...

Gustafsson gillar inte paketeringarna.  ”Jag har tittat en hel del på det här”, säger PDM-veteranen Rolf Gustafsson, chef för konsulten Maxiom, (i ett PLM TV Magazine-reportage om de ökande behoven av PLM/PDM hos små- och medelstora företag), och jag tycker inte att “out-of-the-box”-paketeringarna gör att man kan dra full nytta av ett PLM/PDM-system. Svenska företag är ofta kundanpassade i sina verksamheter. Om de ska forma om detta efter systemets roller eller mallar blir ju deras konkurrenssits precis likadan som alla de andra som investerat i samma system. Den yttersta konsekvensen blir då att vi till slut bara konkurrerar med timpriset på utfört arbete. Tänk om processen som ett företag utvecklat är en avgörande del i konkurrenskraften, och tänk om den inte passar in i mallen. Då blir det problem.

Efterlyser flexibilitet. Så Gustafsson efterlyser därför den flexibilitet som fanns när systemen var mer konsultkrävande verktygslådor.  Nu får han också visst stöd för sin kritik från en forskargrupp på Chalmers Wingquist-laboratorium, i Göteborg:
– Det är PLM-systemen som skall anpassas till processerna, säger Dag Bergsjö och Amer Catic på forskargruppen för System Engineering och PLM. Ett företags processer är ofta ett resultat av mångårigt utvecklingsarbete för ökad konkurrenskraft. I stället för att försöka tvinga in dem i ett standardiserat PLM-system bör man separera dem från mjukvaran och använda webservices, eller SOA.

Behovet av röksignaler... Nu vet jag inte om det var precis detta svar Gustafsson ville ha. Låt oss i alla fall konstatera att all utveckling kräver förändring, även processuell. Med mobiltelefoner blir s a s behovet av röksignalsystem obsolet.

Skicka till en vän Dela